ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” >>

Vol.1, No.2

Publisher: Mukachevo State University

Publishing Date: 2014-08-01

 1. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

  Authors: V. Papp; V. Hoblyk

 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

  Authors: O. Kampi

 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА КРАЇНАМИ ЄВРОПИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

  Authors: І. Lintur

 4. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ

  Authors: O. Milashovska; N. Hoblyk-Markovych

 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: V. Papp; N. Hladynets

 6. ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНА ГАЛУЗЬ ЯК ОБ’ЄКТ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

  Authors: M. Petrychko

 7. ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Authors: K. Pugachevska

 8. ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

  Authors: S. Voloshenko

 9. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

  Authors: І. Irtyshcheva; M. Stegney

 10. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РЕГІОНУ: ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

  Authors: V. Proskura

 11. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ

  Authors: І. Korniyenko

 12. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

  Authors: M. Lendjel; Уu. Vynogradov

 13. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  Authors: O. Malets

 14. ТЕХНОЛОГІЯ КРОС-МАРКЕТИНГУ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: N. Bobrytska

 15. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОПТОВО-РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  Authors: O. Dannikov

 16. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ БРЕНДІВ

  Authors: V. Pylypchuk; S. Fertyuk

 17. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ І ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  Authors: V. Golovachko

 18. РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

  Authors: M. Ihnatyshyn

 19. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

  Authors: M. Ihnatyshyn; O. Altukhova

 20. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: І. Kratko

 21. ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ

  Authors: D. Maksymenko

 22. ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

  Authors: N. Liba

 23. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

  Authors: І. Lintur; K. Baysa; Y. Gomonay

 24. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРИСВОЄННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З КОЛЕКТИВНОЮ ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ

  Authors: S. Nesterova

 25. СТРАТЕГІЯ ПОСТКРИЗОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  Authors: Плиса Володими

 26. БАЛАНСОВІ КОНСТРУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

  Authors: Z. Plysa

 27. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  Authors: K. Romanchuk; N. Ostapyuk; I. Kotenko

 28. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

  Authors: T. Chernychko; S. Chernychko

 29. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФІНАНСИСТІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

  Authors: T. Shcherban

 30. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ

  Authors: O. Golovachova

 31. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

  Authors: T. Luzhanska

 32. ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

  Authors: А. Paulyk

 33. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНА РОЛЬ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  Authors: O. Popovych

 34. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

  Authors: I. Sevruk