ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” >>

Vol.3, No.2

Publisher: Mukachevo State University

Publishing Date: 2016-11-03

 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

  Authors: Holovko O.M.

 2. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ПОНЯТТЯ "СТАЛИЙ РОЗВИТОК"

  Authors: Dem'yan Ya.Yu.

 3. ВПЛИВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

  Authors: Zhukova L.M.

 4. АКТИВІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

  Authors: Zakharin S.V.; Li Inin; Van Ven'tsyan'

 5. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

  Authors: Kurmayev P.Yu.; Rybchak V.I.; Rybchak O.S.

 6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Authors: Natroshvili H.R.

 7. ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СПОЖИВАЧІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

  Authors: Savych O.P.

 8. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

  Authors: Sozanskyi L.Y.

 9. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

  Authors: Tokar Ya.I.

 10. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Бабіна Н.О.

 11. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ДОСЯГНЕННІ ПІДПРИЄМСТВОМ СВОЇХ ЦІЛЕЙ

  Authors: Drobysheva O.O.; Vitash N.M.

 12. Аналітика оборотного капіталу як спосіб удосконалення і оптимізація його структури

  Authors: Ihnatyshyn M.V.

 13. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОНЕНТА

  Authors: Kyrylko N.M.

 14. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Kovalenko O.V.; Predeus A.V.

 15. ТВОРЧА ПРАЦЯ ТА КРЕАТИВНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Authors: Lavrynenko L.M.

 16. РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНОЇ ТА АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  Authors: Lyzanets A.H.; Dolynai T.T.

 17. ЕВОЛЮЦІЯ МАРКЕТИНГУ ЯК НАУКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  Authors: Pylypchuk V.P.; Dannikov O.V.; Ivasko I.M.

 18. РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

  Authors: Puhachevska K.Y.

 19. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: Feier O.V.

 20. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВИХ УМОВАХ

  Authors: Chubirka H.I.

 21. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  Authors: Kovalchuk I.Ye.

 22. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Authors: Lendiel O.M.

 23. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЕВОЛЮЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

  Authors: Liba N.S.

 24. ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Authors: Proskura V.F.