ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE / NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL >>

Vol.28, No.0

Publisher: SMC "Scientia Educologica"

Publishing Date: 2022-12-05

 1. COVER

  Authors: Editorial Board

 2. CONTENTS

  Authors: Editorial Board

 3. CREATIVE PROJECTS IN THE TRAINING OF LABOR AND TECHNOLOGY TEACHERS

  Authors: Liudmyla Chystiakova

 4. MOKYTOJŲ PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI IR REALIZUOTI GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ PRADINĖJE MOKYKLOJE [PREPAREDNESS OF TEACHERS TO ORGANIZE AND IMPLEMENT SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL]

  Authors: Vincentas Lamanauskas

 5. PRADINĖS MOKYKLOS TREČIOS KLASĖS MOKINIŲ PAŽINTIS SU ŽMOGAUS KŪNO ORGANŲ SISTEMOMIS [PRIMARY SCHOOL THIRD GRADE STUDENTS' ACQUAINTANCE WITH HUMAN BODY ORGAN SYSTEMS]

  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė; Diana Miklaševičiūtė

 6. ORIENTAVIMASIS APLINKOJE IR JOS PAŽINIMAS: VEIKLOS ĮVAIROVĖS IR MOKYMOSI TYRINĖJANT ASPEKTAI [ORIENTATION IN THE ENVIRONMENT AND ITS COGNITION: DIVERSITY OF ACTIVITIES AND ASPECTS OF LEARNING THROUGH INQUIRY]

  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė; Jurgita Pupeikienė

 7. PROMOTION OF GEOLOGICAL SCIENCE AND INFORMAL SCIENCE EDUCATION IN MUSEUM OF GEOLOGY OF VILNIUS UNIVERSITY: OPPORTUNITIES, EXPERIENCES, CHALLENGES, PROBLEMS

  Authors: Eugenija Rudnickaitė

 8. TVARUS MOKINIŲ PATIRTINIS UGDYMAS(IS) STEAM MOKSLŲ PROJEKTE „OKSIDACIJOS BRĖŽINYS“ [SUSTAINABLE EXPERIENTIAL EDUCATION FOR STUDENTS STEAM SCIENCE PROJECT "OXIDATION DRAWING"]

  Authors: Danguolė Savičienė

 9. VAIKŲ PATIRTINIS UGDYMAS (IS) ŽALIŲJŲ ERDVIŲ STOTELĖSE [EXPERIENCE EDUCATION FOR CHILDREN IN GREEN SPACE STATIONS]

  Authors: Rita Stulpinienė; Rasa Žiemienė

 10. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SĄLYTIS SU GAMTA: PAŽINIMO PROBLEMA IR EDUKACINĖS PERSPEKTYVOS [CONTACT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH NATURE: COGNITIVE PROBLEM AND EDUCATIONAL PERSPECTIVES]

  Authors: Kazė Verbickienė

 11. END

  Authors: Editorial Board