ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) >>

Vol.1, No.6

Publisher: Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

Publishing Date: 2015-05-01

 1. Видатний географ і лісознавець (до 150 річчя з дня народження Г.М. Висоцького)

  Authors: Нешатаєв Б.М.; Коpнус А.О.

 2. Особенности природопользования в Сумском Приднепровье во второй половине ХІХ века и постантропогенные состояния его ландшафтов

  Authors: Нешатаев Б.Н.

 3. Екогеографія чи геоекологія - екологізація географії чи географізація екології

  Authors: Гавpилeнкo O.П.

 4. Аераційно-кліматична ситуація центральних районів міста Суми

  Authors: Тюленєва В.О.; Peдькo O.O.

 5. Замулення річки Сумка ? одна з її екологічних проблем

  Authors: Тюленєва В.О.; Халіуліна М.; Xpяпiнa O.B.

 6. Особливості водного режиму річок Сумської області

  Authors: Данильченко О.C.

 7. Біорізноманіття потенційного національного природного парку ?Лісова пісня?

  Authors: Шульгач А.C.

 8. Природно-заповідний фонд у структурі рекреаційного природокористування Волинської області

  Authors: Мельнійчук М.М.; Безсмеpтнюк T.П.

 9. Інтенсивність біологічного вбирання розсіяних металів рослинами автономних лісостепових ландшафтів Сумської області

  Authors: Бова О.В.; Бойко Я.C.

 10. Становлення і розвиток поняття ?Парадинамічна ландшафтна система?

  Authors: Воpoвкa B.П.

 11. Територіальні спільності як основа формування територіальної ідентифікації людей

  Authors: Заставецька О.В.; Заставецькa Л.Б.

 12. Характеристика інвестеційного потенціалу Волинської області

  Authors: Потапова А.Г.; Гоць О.B.

 13. Суспільно-географічний аналіз промисловості адміністративного району: сучасний стан, перспективи

  Authors: Маковецька Л.О.; Пташник Ю.O.

 14. Просторовий аналіз в суспільній географії

  Authors: Cкopoxoд C.П.; Cюткiн C.I.

 15. Вплив виробничо-економічних факторів на якість життя населення адміністративних районів Волинської області

  Authors: Kpacнoпoльcькa H.B.; Швeць T.Ю.

 16. Сучасне сусідське політико-географічне положення України

  Authors: Cтaфiйчyк В.І.

 17. Сучасні особливості розвитку та розміщення промисловості Республіки Білорусь

  Authors: Мандpик І.П.; Шевчук О.A.

 18. Загальна характеристика функціонування ринку праці (на прикладі Мелітопольського району)

  Authors: Неліпа К.Г.

 19. Географічні особливості розвитку четвертинного сектору економіки регіонів України

  Authors: Коpнус А.О.; Войтенко К.Б.

 20. Територіальна організація та галузева структура харчової промисловості Сумської області

  Authors: Пpиходько О.О.; Коpнус О.Г.

 21. Чинники формування і розвитку культурно-освітнього комплексу на прикладі Чернігівської області

  Authors: Афоніна О.O.

 22. Роль суспільно-географічних факторів у формуванні освітньо-виховного комплексу (на прикладі Волинської області)

  Authors: Бабич О.А.; Кpаснопольська Н.В.

 23. Рейтинг адміністративних районів Волинської області за природно-географічними показниками і станом довкілля

  Authors: Кpаснопольська Н.В.; Ільїна М.I.

 24. Особливості дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України залежно від рівня соціально-економічного розвитку регіонів

  Authors: Авpаменко В.В.; Cюткін C.I.

 25. Значення якості та ефективності медичних послуг в системі закладів охорони здоров’я

  Authors: Базелюк Ю.А.

 26. Теоретичні аспекти вивчення сільського розселення

  Authors: Cлaщyк А М.; Глaдич Л.B.

 27. Територіальні відмінності якості життя населення Сумської області

  Authors: Отич Л.В.; Cюткін C.І.

 28. Оцінка впливу підприжємств легкої промисловості на компоненти навколишнього середовища (на прикладі ПАТ ?Текстерно?)

  Authors: Гінзула М.Я.

 29. Військова логістика національна валюта у міжнародному туристичному бізнесі в історичному аспекті: Латиноамериканський приклад

  Authors: Cмиpнов I.Г.

 30. Сирний туризм: сутність, передумови, особливості розвитку

  Authors: Філоненко І.M.

 31. Угорський етнос Закарпатської області як ресурс етноекзогенного туризму

  Authors: Теpтична Ю.B.

 32. Туризм як джерело доходів

  Authors: Пестушко B.Ю.

 33. Про забезпеченість регіонів України будівельною сировиною

  Authors: Cивий M.Я.