ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) >>

Vol.1, No.9

Publisher: Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

Publishing Date: 2018-05-15

 1. Інноваційна основа дослідження енергоефек­тивного потенціалу і ефективності джерел відновлюваної енергії

  Authors: Гасанов С.Л. Гасанов Е.Л.

 2. Структура забудованих земель м. Луцька та її динаміка

  Authors: Павловська Т.С. Білецький Ю.В. Рудик О.В. Боровець М.Ф.

 3. Радіоактивне забруднення природними радіонуклідами територій нафтогазових родовищ Сумської області

  Authors: Корнус А.О. Третьякова О.М.

 4. Земельные ресурсы Гомельской области: современное состояние и динамика

  Authors: Соколов А. С.

 5. Особливості формування стоку у басейні річки Рибиця

  Authors: Мироненко А.О. Корнус А.О.

 6. Важкі метали в ґрунтах лісостепу Сумської області

  Authors: Бова О.В.

 7. Особливості сучасного стану ґрунтового покриву Повчанської височини

  Authors: Фесюк В.О. Кононюк В.П.

 8. Природно-екологічний стан Волині

  Authors: Мольчак Я.О. Мисковець І.Я. Мисковець О.І.

 9. Сучасний стан системи природно-заповідного фонду Лохвицького району Полтавської області

  Authors: Cахнюк Т.В.; Корнус А.О.

 10. Екологічна оцінка та динаміка змін якості води річки Турія у Волинській області

  Authors: Нетробчук І.М. Миколюк Л.М.

 11. Відходи у Сумській області: динаміка утворення, накопичення та поводження

  Authors: Данильченко О.С. Довгополова І.С.

 12. Оцінка екологічного стану малої річки Пожні

  Authors: Данильченко О.С. Михайличенко В.М.

 13. Особливості техногенного забруднення навколишнього середовища в районах Охтирського нафтопромислу

  Authors: Корнійчук О.O. Бова О.В.

 14. Огляд основних екологічних загроз урбанізованого середовища регіонів України

  Authors: Поручинський В.І. Поручинська І.В. Слащук А.М.

 15. Лісомеліоративні заходи боротьби з дефляцією в умовах північного лісостепу на прикладі басейну річки Удай

  Authors: Слюта В.Б. Алекса Є.В. Маловічко Ю.О.

 16. Закономірності ієрархічної організованості природних територіальних систем

  Authors: Петлін В.М.

 17. Геологічні особливості зсуву на вул. Купріна у Хмельницькому

  Authors: Колтун О.В. Колтун В.Р.

 18. Деякі особливості морфології подів як окремих форм западинного рельєфу

  Authors: Слюта В.Б. Гнида А.С. Райська А.Ю.

 19. Чинники формування геоморфологічної будови басейну річки Вижівка

  Authors: Чир Н.В.

 20. Ресурси будівельного каміння Хмельницької області

  Authors: Сивий М.Я.

 21. Використання методів кількісного аналізу у географічних дослідженнях (на прикладі географії сфери обслуговування)

  Authors: Корнус О.Г. Петренко Л.В.

 22. Структура та рівень розвитку залізничного транспорту України до 2014 року

  Authors: Бойко З.В.

 23. Деякі аспекти дослідження соціально-культурного обслуговування населення Сумської області

  Authors: Требін І.С. Корнус О.Г.

 24. Основні напрями розвитку туризму в Українському Придунав’ї

  Authors: Тодоров В.І. Хомутов В.А.

 25. Паратуристичний потенціал Північно-Східного рекреаційно-туристичного району

  Authors: Прасул Ю.І. Чміль Г.О. Шульга М.Є.

 26. Investigating the Role of Tourism in the Conservation and Sustainable Development of the Environment: A Geographic Approach

  Authors: Mahtab Jafari

 27. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні

  Authors: Бєлоусова Н.В.

 28. Впровадження STEM-освіти на уроках географії

  Authors: Пугач А.С. Корнус О.Г.

 29. Особливості роботи сільського вчителя географії з обдарованими учнями

  Authors: Мовчан В.В.

 30. Методичні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії

  Authors: Гаврюшенко Г.В. Мельник І.Г.

 31. Методичні рекомендації до проведення геологічних екскурсій для учнів на території міста Суми та Сумської області

  Authors: Вертель В.В.