ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) >>

Vol.2, No.1

Publisher: Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

Publishing Date: 2020-05-15

 1. Особливості ландшафтної структури Волинського Полісся (за результатами польових досліджень на ключових ділянках)

  Authors: Зубкович І.В. Мартинюк В.О.

 2. Сучасний екологічний стан міста Ковеля

  Authors: Мольчак Я.О. Мисковець І.Я.

 3. Основні риси масопотоків деяких важких металів у лісостепових ландшафтах Сумського Придніпров’я

  Authors: Бова О.В.

 4. Роль засоления почв в опустынивании ландшафтов Куринской впадины

  Authors: Микаилов А.М.

 5. Водно-болотні угіддя як унікальні об’єкти (на регіональному та локальному рівнях)

  Authors: Данильченко О.С. Герасименко М.М.

 6. Стійкість поверхневих вод Сумської області

  Authors: Данильченко О.С. Гавриш В.В. Винарчук О.О.

 7. Ювелірно-виробні і виробні камені геологічної колекції кафедри географії університету «Чернігівський колегіум» імені T. Г. Шевченка

  Authors: Насєдкін І.Ю. Слюта В.Б. Савенко Д.О. Данченко О.С. Палінкаш В.І. Шевкопляс Т.Ю.

 8. Антропогенна трансформація рельєфу міста Винники

  Authors: Лементарчук Ю.О. Колтун О.В.

 9. Палеопедологічні дослідження ґрунтів двошарового поселення неподалік с. Кривохижинці на Вінниччині

  Authors: Матвіїшина Ж.М. Пархоменко О.Г.

 10. «Урочище Крейдище» – потенційна геологічна пам’ятка природи

  Authors: Вертель В.В. Вертель Г.І.

 11. Первинна захворюваність і поширеність хвороб системи кровообігу та їх роль як причин смертності населення Сумської області

  Authors: Корнус О.Г. Корнус А.О. Шищук В.Д. Логвин Г.О.

 12. Залежність формування територіально-суспільної системи від економічного простору

  Authors: Джаман М.О.

 13. Соціально-географічний аналіз регіональної ідентичності населення Сумщини

  Authors: Гоженко Л.П. Сюткін С.І.

 14. Просторово-часові особливості внутрішнього переміщення населення в Україні

  Authors: Логвинова М.О.

 15. Аналіз сільськогосподарського освоєння території Дрогобицького району засобами ГІС

  Authors: Микитчин О.І. Величко О.О.

 16. Трансформація ландшафтів території ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України в історичному аспекті

  Authors: Клименко А.В. Клюєнко О.В.

 17. Експозиція «Гірський сад» в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка – приклад альпійського садово-паркового ландшафту

  Authors: Клименко А.В. Клюєнко О.В.

 18. Вибрана наукова географічна періодика 2019 року: аналіз авторства статей

  Authors: Колтун О.В.

 19. Особливості організації роботи студентів коледжу з картографічними матеріалами

  Authors: Мельникова І.В. Влезько О.М.

 20. Вивчення сучасного впливу природних умов на формування гідрологічного режиму річок, як напрям краєзнавчо-дослідницької роботи

  Authors: Мовчан В.В.