ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series "Social and Behavioral Sciences; Management and Administration" (psychological, economy, public administration). Category «B» >>

Vol.1, No.30

Publisher: State Institution Higher Educational «University of Educational Management»

Publishing Date: 2016-06-13

 1. PROFESSIONAL DEFORMATIONS OF HEADS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: CONTENT AND WAYS OF THEIR PREVENTION

  Authors: Olena Bondarchuk

 2. СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

  Authors: Гельбак Анжела Миколаївна

 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Грубі Тамара Валеріївна

 4. СПЕЦИФІКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

  Authors: Давидова Оксана Володимирівна

 5. ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ІНТЕГРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ТА ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У ПІДЛІТКІВ

  Authors: Євстаф'єва Ірина Григорівна

 6. ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОРАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦЯМИ

  Authors: Кононець Марія Олександрівна

 7. REDISCOVERY OF EMDR: INTEGRATION INTO AN ECOPSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

  Authors: Pavel Lushyn

 8. ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОФЕСІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

  Authors: Мусаелян Олена Миколаївна

 9. ОСОБЛИВОСТІ ОЧІКУВАНЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  Authors: Руденко Світлана Вікторівна

 10. ДІАГНОСТИКА УМОВ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

  Authors: Сняданко Ірина Ігорівна

 11. ЕКСПЛІКАЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ

  Authors: Соломка Тамара Миколаївна