ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Modeling and Information Systems in Economics >>

Vol.1, No.100

Publisher: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Publishing Date: 2020.11.30

 1. Математичне моделювання рекламного просування Веб-проекту

  Authors: Агутін Михайло Михайлович; Дем'яненко Володимир Віталійович; Потапенко Сергій Дмитрович

 2. Про одну з ситуаційних моделей управління інформаційною безпекою підприємства

  Authors: Бегун Анатолій Володимирович; Осипова Ольга Ігорівна; Урденко Олександр Георгійович

 3. Системний аналіз загроз соціокібернетичної безпеки в умовах пандемії

  Authors: Джалладова Ірада Агаєвна

 4. Модернізація фінансової політики підприємства: імперативно-диспозитивний підхід

  Authors: Єрешко Ю. О.; Товмасян В. Р.

 5. Інформаційна технологія реалізації теоретико-ігрового підходу в задачах ціноутворення харчового підприємства

  Authors: Загоровська Лариса Григорівна; Стрелець Євгенія Володимирівна; М'якшило Олена Михайлівна; Харкянен Олена Валеріївна

 6. Аналіз достовірності інформації щодо пандемії COVID-19 в Україні (на прикладі світових агрегаторів даних)

  Authors: Камінський Олег Євгенійович; Поліїт Д. Г.

 7. Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи

  Authors: Кисіль Тетяна Миколаївна

 8. Еволюція моделей прийняття рішень: від класичної політекономії до біхевіористської економіки

  Authors: Корзаченко Ольга Володимирівна

 9. Аналіз стратегій приймального користувацького тестування інформаційних систем

  Authors: Корзаченко Ольга Володимирівна; Міщенко Діана Сергіївна

 10. Про оцінки точності моделювання звуження броунівського листа на частину кола в просторі Hsp

  Authors: Круглова Наталія Воломирівна; Диховичний Олександр Олександрович; Дем'яненко Ольга Олегівна

 11. Моделювання сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику методами векторно-регресійного аналізу

  Authors: Піскунова Олена Валеріївна; Водзянова Наталія Костянтинівна; Панченко Катерина Сергіївна

 12. Вейвлет аналіз у галузі захисту інформації

  Authors: Серденко Таісія Володимирівна

 13. Архітектура інтелектуальної авіаційної транспортної системи, що функціонує в умовах невизначеності

  Authors: Шевчук Дмитро Олегович; Мединський Денис Володимирович; Маляренко Даша Леонідівна