ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Modeling and Information Systems in Economics >>

Vol.1, No.99

Publisher: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Publishing Date: 2020.10.30

 1. До питання визначення розміру рекламного бюджету

  Authors: Агутін Михайло Михайлович; Дем'яненко Володимир Віталійович; Потапенко Сергій Дмитрович

 2. Огляд ключових технологічних трендів продажу квитків на видовищні заходи

  Authors: Бегун Анатолій Володимирович; Плахтій Максим О.; Осипова Ольга Ігорівна; Урденко Олександр Георгійович

 3. Системний аналіз гедоністичних індексів цін для хмарних обчислень

  Authors: Ващаєв Сергій Сергійович; Камінський Олег Євгенійович

 4. Використання евристичних і еволюційних алгоритмів для розв’язання задач управління

  Authors: Грибков Сергій Віталійович; Харкянен Олена Валеріївна; Гладка Юлія Анатоліївна

 5. Модифікація методів дослідження системи різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами для аналізу загроз соціо-безпеки в умовах пандемії

  Authors: Джалладова Ірада Агаєвна; Бабинюк Олександра Іванівна; Лютий Олександр Іванович

 6. Оцінка та прогнозування ймовірності банкрутства банківських установ України

  Authors: Домінова Інна Володимирівна; Кисіль Тетяна Миколаївна

 7. Аналіз стратегічного позиціонування та тенденцій розвитку авіаційних перевезень в Україні

  Authors: Кириленко О. М.; Новак В. О.; Разумова К. М.

 8. Progressive Web Applications: революційні зміни у веброзробці

  Authors: Корзаченко Ольга Володимирівна; Чернявський Кирило Ігорович

 9. Моделювання загроз процесу європеїзації пенсійної системи України

  Authors: Мамонова Ганна Валеріївна; Позднякова Л. О.

 10. Використання стратифікованого семплінгу контрольної вибірки для покращення предикативності моделей бустінгових дерев рішень

  Authors: Пірогов В'ячеслав Ігорович

 11. Концепція стрес-тестування ринкового ризику з використанням методів економетричного моделювання

  Authors: Піскунова Олена Валеріївна; Водзянова Наталія Костянтинівна; Панченко Катерина Сергіївна

 12. Вплив владних рішень на обсяг та динаміку тіньової економіки

  Authors: Семашко Катерина Анатоліївна

 13. Захист корпоративної інформації на мобільних пристроях

  Authors: Толюпа Сергій Васильович; Пархоменко І. І.; Кириленко А. І.; Вадис К. А.

 14. Технологія Blockchain в системі захисту інформації

  Authors: Четверіков Іван Олександрович; Петренко Анастасія Ігорівна

 15. Системний аналіз як інструмент прийняття управлінських рішень в бізнесі

  Authors: Щедріна Олена Іванівна