ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences >>

Vol.6, No.1

Publisher: Bingol University

Publishing Date: 2022-08-29

 1. Üniversite Öğrencilerinin Kent Ekonomisine Katkısı: Bingöl Üniversitesi Örneği

  Authors: Mehmet Emin YAŞAR Kadir GÖKOĞLAN Meryem KÖK

 2. Kredi Temerrüt Takasları Primi ile BIST 100 Endeksi, Döviz Kuru ve Faiz Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

  Authors: Ali Cüneyt ÇETİN

 3. Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Yaşam Doyumu İlişkisinde Nomofobinin Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

  Authors: Emre YAKUT Havva SARI Özlem KURU

 4. Ticari Dışa Açıklık-Doğrudan Yabancı Yatırımlar-Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği

  Authors: Tuğba KARACA Nermin GÜNEY Sertaç HOPOĞLU

 5. Covid-19 Salgını Çerçevesinde Modern Para Teorisi ve Helikopter Para Yaklaşımının Değerlendirilmesi

  Authors: Zeki AKBAKAY

 6. Avrupa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarında Görevli Türk Kökenli Göçmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Eğilimleri ile Sosyal Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki

  Authors: Mustafa ERBİR Mehmet GEDİK

 7. Finansal Sağlamlığın Maden Firmalarının Finansal Performansları Üzerine Etkisi: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Üzerine Uygulama

  Authors: Ahmet ŞİT H. Yusuf GÜNGÖR Mehmet Recep ARMUTLU

 8. Finansal Kriz Döneminde Firmaların Nakit Akış Profilleri ile Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: BIST’te Bir Araştırma

  Authors: Mustafa KISAKÜREK Merve TÜFEKÇİ

 9. Do Energy Prices and Industrialization Affect Energy Intensity? The Case of Turkey Under Structural Breaks

  Authors: Mustafa NAİMOĞLU Sefa ÖZBEK

 10. Günümüz İslam Coğrafyasının Temel Sorunlarından Birisi Olarak Dinin İdeolojiye Dönüşümü

  Authors: Ahmet GÜRBÜZ

 11. Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Tüketicilerin Kripto Para Kullanım Niyetlerinin İncelenmesi

  Authors: Bulut DÜLEK

 12. Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Adalet Algısının Akış Deneyimi Üzerindeki Etkisinde İşe Tutulmanın Aracılık Rolü: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma

  Authors: Kutay AKIN

 13. Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Taylor Kuralı Kapsamında Heterojen Panel Veri Analiziyle İncelenmesi

  Authors: Hande ERK Şenay ÜÇDOĞRUK Hamdi EMEÇ

 14. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Uluslararası Ticaret Arasındaki İlişki: N-11 Ülkeleri Örneği

  Authors: Ayberk ŞEKER Aydanur ŞENTÜRK

 15. Seçilmiş İslam Ülkelerinde İnşaat Sektörünün Ekonomik Büyümedeki Rolü: Panel VAR Analizi

  Authors: Nesli BAŞARAN TORMUŞ

 16. Katılım Bankalarında Karlılığı Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörlerin Panel Veri Yöntemi ile Analizi Türkiye Örneği (2016-2021)

  Authors: Kudbeddin ŞEKER İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

 17. Mediating Role of Organizational Innovation in the Relationship between Human Resources Management Strategies and Organizational Performance Empirical Evidence from Iraq

  Authors: Zandi JABBAR Sait PATIR

 18. Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye için Ampirik Bir Çalışma

  Authors: Levent KAYA Çiğdem ÇADIRCI

 19. Ekonomik Büyüme, Ekonomik Küreselleşme Endeksi, Birim Kök, Eşbütünleşme, Nedensellik

  Authors: Yunus YILMAZ

 20. Reviewing the Inconsistencies between Education and Employment in Turkey through Development Plans

  Authors: Semih ERGELEN