ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Conatus’tan Habitus’a Birey/Toplum ve Akıl/Beden İkiliğini Aşmaya Yönelik Bir Deneme

Journal: Toplum ve Demokrasi (Vol.10, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-11

Keywords : Conatus; Habitus; Yapı; Fail; Akıl; Beden;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, Spinoza'nın Akıl/Beden ve Bourdieu'nün Yapı/Fail kavramsal çerçevesi ekseninde tekil birey ve toplumsal birey arasındaki ilişkisel durumun tartışılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel problemini bir ‘var kalma istenci' olarak bireyde bulunan conatus ile toplumsal ilişkilerde pratik yatkınlıklar olarak işleyen habitus kavramları bağlamında birey/toplum ve akıl/beden ikiliğinin nasıl ele alınabileceği sorusu oluşturmaktadır. Bu problem çerçevesinde conatusa sahip bireyin ruh-beden paralelliğinde yaşamaya çalıştığı tekil hayatından yola çıkarak, kendi habitusu içerisinde sürdürmeye çalıştığı toplumsal hayatı ekseninde yapı-fail ilişkisi ele alınacaktır. Çalışmada conatusun içerdiği fail olma durumu ile habitusun içerdiği yapı arasında bir yerde olan bireyin varlığına odaklanılacaktır.

Last modified: 2017-03-11 16:54:07