ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İŞYERİNDE MOBBİNG: ÇALIŞANLAR ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Journal: Journal of Economics Business and Political Researches (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1-11

Keywords : Mobbing; psikolojik taciz; psikolojik şiddet; duygusal taciz; duygusal baskı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz), bir işçinin diğer çalışanlar veya işveren tarafından kasıtlı olarak sürekli olarak ve sistematik bir şekilde duygusal saldırı yoluyla yıpratılması anlamını taşımaktadır. İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz), tüm kültürlerde ve tüm ülkelerde cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, dış görünüş, kıdem, hiyerarşik konum farkı gözetilmeksizin çalışan herkesin başına gelebilecek bir işyeri sorunudur. Bu çalışmada, öncelikle mobbing'e genel bir teorik çerçeve oluşturulduktan sonra, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir.

Last modified: 2017-04-09 22:00:14