ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

EXTRAORDINARY ART MOVEMENT OF 19th CENTURY: PRE-RAPHAELİTE BROTHERHOOD AND THEIR SYMBOLISM // 19. YÜZYILIN SIRADIŞI SANAT HAREKETİ: PRE-RAPHAELITE KARDEŞLİĞİ VE SEMBOLİZMİ

Journal: SANAT TARİHİ DERGİSİ / Journal of Art History (Vol.26, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 171-185

Keywords : Painting Art; Symbolism; British Painting Art; Victorian Era; Industrial Revolution; Resim Sanatı; Sembolizm; İngiliz Resim Sanatı; Viktorya Dönemi; Endüstri Devrimi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

In England, in 1848, three young Royal Academy students; William Holman Hunt, John Everett Millais and Dante Gabriel Rossetti, founded a group called Pre-Raphaelite Brotherhood, acting against academy's idealistic system. Pre-Raphaelite Brotherhood was effectively operated between 1848-1854. Pre-Raphaelites as an unsurprising movement against the traditional rules of academic art argued that art should serve to moral purpose. In the history of British Painting, by the accomplishment of the subjects chosen for their works and to transfer these issues to viewer by means of symbols that brought a new breath into the world of 19th century art world, came to the forefront by symbolism in their paintings and the sources of their symbolism. For this reason, study explores what they are describing, how they describe it and their goals while using the depictions in their works as a symbol in the paintings of Pre-Raphaelite Brotherhood, which was thought to have contributed to the interpretation of political and social life in art in 19th century. // TR: İngiltere'de 1848 yılında Kraliyet Akademisi öğrencisi üç genç; William Holman Hunt, John Everett Millais ve Dante Gabriel Rossetti, akademinin idealist eğitim sistemine karşı gelerek Pre-Raphaelite Brotherhood (Pre-Raphaelite Kardeşliği) adında bir grup kurmuşlardır. Pre-Raphaelite Kardeşliği, etkin bir şekilde 1848-1854 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Kardeşlik, akademinin geleneksel kurallarına başkaldırı olarak sanatın bir tür ahlaki amaca hizmet etmesi gerektiğini savunmuştur. İngiliz resim tarihinde eserleri için seçtikleri konular ve bu konuları izleyiciye aktarma konusunda kullandıkları semboller nedeniyle 19. yüzyılın sanat dünyasına yeni bir soluk getiren Pre-Raphaelite Kardeşliği, resimlerindeki sembolizm ve bu sembolizmin kaynakları ile ön plana çıkmıştır. Bu nedenle çalışmada, İngiltere'de 19. yüzyılda politik ve sosyal yaşamın sanatta yorumlanmasında katkısı olduğu düşünülen Pre-Raphaelite Kardeşliği'nin, eserlerindeki tasvirleri sembol olarak kullanırken neyi, nasıl anlattıkları ve hedefleri irdelenmiştir.

Last modified: 2017-06-04 06:01:12