ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İçten Yanmalı Motorlarda Segman-Silindir Gömleği Arasındaki Yağlama Yağına Yakıt Karışmasının Aşınmaya Etkilerinin İncelenmesi

Journal: Journal of Eta Maritime Science (Vol.5, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 112-119

Keywords : İçten Yanmalı Motorlar; Gemi Yağları; Kütle Kaybı; Segman-Gömlek Çifti; Taguchi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yapılan çalışmada içten yanmalı motorlarda segman-silindir gömleği arasındaki yağlama sistemine yakıt karışımının aşınmaya etkileri incelenmiştir. Aşınma üzerine etkisi olduğu düşünülen yağlayıcı tipi, aşınma mesafesi, kirletici çeşidi, kirletici oranı, yük, devir hızı ve sıcaklık parametreleri üç seviyeli, silindir gömleği yüzey durumu parametresi iki seviyeli olarak seçilmiştir. Aşınma miktarlarının ölçümünde ağırlık farkı yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların irdelenmesinde Taguchi istatiksel yönteminden faydalanılmıştır. L187312 ortogonal serisi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda segman-silindir gömleği arasında yağlayıcı olarak kullanılan yağlara yakıt karışımının aşınma miktarını %45 oranda arttırdığı görülmüştür.

Last modified: 2017-07-03 22:17:06