ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DİYABETİK VE BENFLUOREKS-C VİTAMİNİ UYGULAMALI SIÇAN DERMİSİNDEKİ ELASTİK LİF VE FİBROBLAST DEĞİŞİMLERİNİN MİKROSKOBİK İNCELENMESİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 12-22

Keywords : Diyabet; benfluoreks; C vitamini; dermis; elektron mikroskop;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışma streptozotosin diyabetik ve benfluoreks–C vitamini tedavisi uygulanmış diyabetli derinin dermisindeki elastik lif ve fibroblastlarda meydana gelen değişimleri incelemektedir. Işık ve elektron mikroskobu incelemelerinde diyabet grubunda dermis kalınlaşması, elastik liflerde yoğunlaşmalar ve fibroblastlarda ise piknotik çekirdek ve dilate olmuş endoplazmik retikulumlar belirlenmiştir. Benfluoreks-C vitamini uygulamalı grupta ise diyabet grubunda gözlemlenen dejenerasyonlara rastlanmamış ve aktif fibroblastlar gözlenmiştir. Bu bulgular diyabetik deride benfluoreks-C vitamini uygulamasının elastik lifler ve fibroblast üzerine olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Diyabet, benfluoreks, C vitamini, dermis, elektron mikroskop A MICROSCOPIC STUDY OF THE CHANGES IN ELASTIC FIBRES AND FIBROBLASTS IN DERMIS OF DIABETIC AND BENFLUOREX-VITAMIN C TREATED RATS Abstract: This study analyses changes in elastic fibres and fibroblasts in dermis of diabetic and benfluorex-vitamin C treated diabetic rats. Light and electron microscopy examinations revealed thickening of dermis and elastic fibres, pyknotic nucleus and swelling of endoplasmic reticulum in fibroblasts in streptozotocin diabetic rats. Among Benfluorex-C treated group, no degeneration of elastic fibres and thickening of dermis were determined. Moreover, active fibroblasts were observed in the treated group. These findings indicate the positive effect of Benfluorex and vitamin-C use in treatment of diabetic dermis. Key words: Diabetes, benfluorex, vitamin C, dermis, electron microscope

Last modified: 2017-08-02 17:49:09