ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK, RHYZOBIUS LOPHANTAE BLAISDELL (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)'NİN GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 59-74

Keywords : Rhyzobius lophanthae; yaşam çizelgesi; net üreme gücü; kalıtsal üreme kapasitesi; populasyonun ikiye katlanma süresi; ortalama döl süresi; üreme gücü sınırı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Kabuklubitlerin önemli avcılarından birisi olan Rhyzobius lophanthae Blaisdell, Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında sıkça rastlanan bir türdür. Polifag bir tür olan R. lophanthae'nin farklı sıcaklıklardaki gelişme süreleri ve ölüm oranları ile yaşam çizelgeleri Zakkum kabukbiti, Aspidiotus nerii Bouché üzerinde beş farklı sıcaklıkta çalışılmıştır. R. lophanthae ergin öncesi dönemleri, toplam gelişme süresini 35°C'de 20.8 gün ile en kısa sürede, 15, 20, 25 ve 30°C'de ise sırasıyla 69.2, 35.1, 22.1 ve 21.2 günde tamamlamıştır. Toplam ölüm oranları ise 15, 20, 25, 30 ve 35°C'de sırasıyla % 47.9, 59.9, 41.6, 49.3 ve 65.2 olarak saptanmıştır. R. lophanthae 'nin 15, 20, 25, 30 ve 35 °C sıcaklıklarda yaşam çizelgeleri oluşturulduğunda net üreme gücünün (Ro) sırasıyla 82.5, 157.4, 217.8, 127.5 ve 53.3 dişi/dişi/generasyon, kalıtsal üreme kapasitesinin (rm) 0.038, 0.091, 0.155, 0.127 ve 0.103 dişi/dişi/gün, populasyonun ikiye katlanma süresinin (DT) 18.19, 7.62, 4.47, 5.45 ve 6.47 gün, ortalama döl süresinin (To) 115.8, 55.6, 34.7, 38.2 ve 37.1 gün ve üreme gücü sınırının (λ) 1.038, 1.095, 1.167, 1.135 ve 1.113 (birey/dişi/gün) olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Rhyzobius lophanthae, yaşam çizelgesi, net üreme gücü, kalıtsal üreme kapasitesi, populasyonun ikiye katlanma süresi, ortalama döl süresi, üreme gücü sınırı THE INFLUENCE OF DIFFERENT TEMPERATURES ON THE DEVELOPMENT OF RHYZOBIUS LOPHANTAE BLAISDELL (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) Abstract: Rhyzobius lophanthae Blaisdell is one of the important predator of scale insects and widely distributed in citrus plantations in Mediterranean Region of Turkey. The developmental time and mortality rate of R. lophanthae, a polyphagous predator, at five different temperatures were studied using Aspidiotus nerii Bouché as the prey. Total developmental time of immature stages was 69.2, 35.1, 22.1 and 21.2 at 15, 20, 25 and 30°C, shortest at 35°C (20.8). Total mortality of immature stages was %47.9, 59.9, 41.6, 49.3 and 65.2 at 15, 20, 25, 30 and 35°C respectively. When the life-tables were constructed for R. lophantae, net reproductive rate (Ro), intrinsic rate of increase (rm), doubling time (DT), mean generation time (To) were found to be 82.5, 157.4, 217.8, 127.5 and 53.3 females/females/generation, 0.038, 0.091, 0.155, 0.127 and 0.103 females/females/day, 18.19, 7.62, 4.47, 5.45 and 6.47 days, 115.8, 55.6, 34.7, 38.2 and 37.1 days and finite rate of increment (λ) 1.038, 1.095, 1.167, 1.135 and 1.113 individual/females/day at 15, 20, 25, 30 and 35 °C temperature respectively. Key words: Rhyzobius lophanthae, life table, net reproductive rate, intrinsic rate of increase, doubling time, mean generation time, finite rate of increment

Last modified: 2017-08-02 17:49:09