ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

16O+16O Esnek Saçılmasının 5 MeV/n Civarında Sığ Ek-Potansiyeller Kullanılarak Tek-Kanal Optik Model Analizleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 85-94

Keywords : 16O+16O esnek saçılması; optik model; tesir-kesiti; ek-potansiyel;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Tek-kanal optik model (OM) yaklaşımı, hafif ağır iyon saçılmalarının çalışılmasında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu modeldeki temel problem, spesifik bir reaksiyonun gözlenirlerini açıklamak için başarılı sonuçlar üretebilecek bir OM potansiyel formunun belirlenmesi işlemidir. Bu çalışmada, ELAB= 75,0, 80,6 ve 87,2 MeV gelme enerjilerinde 16O+16O esnek saçılmasını açıklamak için kullanılan nükleer potansiyele eklenen sığ yapıdaki ek-potansiyellerin diferansiyel tesir-kesiti analizleri üzerindeki etkisi, deneysel veriler baz alınarak incelenmektedir. Önceki OM hesaplamalarımızda kullanılan WS2+iWS2 yapısındaki nükleer potansiyelin gerçel veya sanal kısımlarına sığ ek-potansiyeller eklenerek en uygun fenomenolojik potansiyel yapısı araştırılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları ile deneysel veriler arasındaki uyum, χ2 hata hesabı ile değerlendirilmiştir. Genel olarak, sanal kısma eklenen ek-potansiyeller ile yapılan analizlerin gerçel kısma eklenen ek-potansiyellere göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca, sanal kısma eklenen ve potansiyel derinliği %30 seçilen Wood-Saxon Derivatif (WSD) formundaki ek-potansiyelli analizlerin, diğer sığ ek-potansiyel formlarını içeren analizlere göre esnek açısal dağılım verilerini daha başarılı şekilde ürettiği bulunmuştur. Anahtar kelimeler: 16O+16O esnek saçılması, optik model, tesir-kesiti, ek-potansiyel One-Channel Optical Model Analyses of 16O+16O Elastic Scattering around 5 MeV/n by using Additional Shallow Potentials Abstract: One-channel optical model (OM) approach is widely used for studying the scattering of light heavy-ions. The main problem in this model is to determine the shape of the OM potential that must produce successful results for explaining the observables of a specific reaction. In this study, the effects of shallow additional potentials, that added to the nuclear potential for describing the 16O+16O elastic scattering at the incident energies ELAB=75.0, 80.6 and 87.2MeV, have been investigated with respect to the experimental data. The most suitable phenomenological potential shape is searched by adding shallow additional potentials to the real or imaginary parts of a nuclear potential having WS2+iWS2 form that used in our OM calculations previously. The agreement between the results of the analyses and the experimental data is evaluated by the χ2 criterion. In general, the analyses using additional potentials in the imaginary part have revealed better results than the additional potentials with the real part. Furthermore, it is found that an additional potential of Woods-Saxon Derivative (WSD) shape used in the imaginary part with a potential depth of 30% reproduces the elastic angular distributions more successfully than the analyses with other shallow additional potential forms. Key words: 16O+16O elastic scattering, optical model, cross-section, additional potential

Last modified: 2017-08-02 17:52:31