ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی

Journal: International Journal of Nations Research (Vol.2, No. 19)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 125-135

Keywords : چابکی سازمان، قابلیت فناوری اطلاعات، مزیت رقابتی.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

امروزه بسياري از سازمان‌ها و شرکت‌ها با رقابت فزاينده‌ پايدار و نامطمئني روبه‌رو هستند که به واسطه نوآوري­‌هاي تکنولوژيکي، تغيير محيط­‌هاي بازار و نيازهاي درحال تغيير مشتريان؛ شدت يافته است. اين وضعيت بحراني موجب اصلاحات عمده‌اي در چشم‌انداز استراتژيک سازمان، اولويت­‌هاي کسب‌­وکاري و بازبيني مدل­‌هاي سنتي و حتي مدل­‌هاي نسبتاً معاصر به منظور بهبود فعاليت رقابتي در اينگونه محيط­‌ها شده است. به‌عبارتي مي‌توان گفت که: رويکردها و راه‌حل­‌هاي گذشته ديگر قابليت و توانايي خود براي رويارويي با چالش‌­هاي سازماني و محيط بيروني را از دست داده‌اند؛ يا بهتر است با رويکردها و ديدگاه­‌هاي جديدي جايگزين شوند. از اين‌رو، يکي از راه‌­هاي پاسخگويي به اين عوامل تغيير و تحول سازماني و بهبود فعاليت رقابتي از طریق چابکي استراتژیک سازمان است. چابکی استراتژیک به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت­آمیز به تغییرات محیطی است. در حالیکه تحقیقات زیادی در مورد اینکه چابکی چیست انجام شده است ولی تحقیقات اندکی در شناسایی توانمندسازهای ابعاد چابکی در سازمان صورت پذیرفته است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است که با استفاده از دیدگاه قابلیت­‌های پویا در محیط­های رقابتی به بررسی ابعاد چابکی در سازمان بپردازیم. با بررسي ادبيات موجود مهمترین قابليت پوياي موثر بر چابكي و ابعاد چابکی سازمان قابلیت فناوری اطلاعات شناسایي شده است به همين منظور هدف تحقيق حاضر بررسي نقش قابلیت فناوری اطلاعات (گزينه‌­هاي ديجيتال) بر شكل‌­گيري ابعاد چابكي سازمان و در نهايت بهبود فعاليت رقابتي است.

Last modified: 2017-09-04 16:07:43