ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

On The Characterizations of The Interval Sequential Equal Contributions Rule

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 122-129

Keywords : havaalanı durumları; ardışık eşit dağıtım kuralı; aralık kavramı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstract: This paper deals with the research area of cooperative interval games arising from airport situations with interval data. The major topic of the paper is to present and introduce the interval sequential equal contributions rule. The main result of this study is to give an axiomatic characterization of the interval sequential equal contributions rule. Key words: airport situations, sequential equal contributions rule, interval data. Aralıklı Ardışık Eşit Dağıtım Kuralının Karakterizasyonları Üzerine Özet: Bu makale aralıklı havaalanı durumlarından ortaya çıkan işbirlikçi aralıklı oyunları araştırmak üzerine yazılmıştır. Bu makalenin en büyük katkısı aralıklı ardışık eşit dağıtım kuralından ilk defa bahsetmektir. Bu çalışmanın en önemli sonucu ise aralıklı ardışık eşit dağıtım kuralının aksiyomatik olarak karakterize edilmesidir. Anahtar Kelimeler: havaalanı durumları, ardışık eşit dağıtım kuralı, aralık kavramı.

Last modified: 2017-09-08 22:23:38