ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MİLLİ SANATLARIMIZ VE MUSIKİMİZE BUGÜNDEN BİR BAKIŞ

Journal: Yıldız Journal of Art and Design (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 36-55

Keywords : Musiki; Türk Sanatı; Osmanlı Kültürü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türk sanatı, tarih içerisinde önemli bir yere sahiptir. Orta Asya'dan başlayarak Türkiye topraklarına ve Avrupa'ya kadar uzanan bu heyecanlı serüvenin tarihi halen tam manasıyla yazılamamıştır. Türk sanatının geçirdiği bu gelişim sonucunda ulaştığı evrenselleşme, doğrudan onun ifade kabiliyetinin zenginliği ve yorum tarzının farklılığıyla ilgilidir. Bu çerçeve mimariden, musıkiye, edebiyattan süsleme sanatlarına kadar çeşitli dalları görmek mümkündür. Orta Asya'dan, Türkistan'dan Türkiye'ye kadar uzanan hat üzerinde Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu gibi kültür sahalarından intikalen batıya doğru gelişen Osmanlı kültürü de bu çerçeveye dâhildir. Türk sanatının fonksiyonel olarak işlendiği her malzeme, her eşya bir anlam taşır ve gündelik hayatından yaşanılan izlerini zamanından bugüne taşır. Bu eserlerin tarihin tozlu dehlizlerinden bugüne yeterince aktarıldığını söyleyemiyoruz. Belgesel olarak bugüne intikal edenlerinin dışında ulaşamayan pek çoğunun olduğu bir gerçektir. Bunlar hem dönemlerindeki savaş, kıtal, kavgalar sebebiyle tahrip olmuş hem de zamanın getirdiği etkilerden uzak kalamamıştır.

Last modified: 2017-10-11 21:53:06