ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SANAT YÖNETİMİ VE KÜRATÖRLÜK

Journal: Yıldız Journal of Art and Design (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 27-51

Keywords : modern sanat yönetimi; küratör; izleyici motivasyonu; ün ve imtiyaz; pazarlama; sergileme teknikleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada zaman içinde sanat yönetimi ve küratörlük kavramlarının değişen ve genişleyen rolleri, alt disiplinlerle olan bağlantısı ve geleneksel sanat yönetiminden farklı olarak modern sanat yönetimi içindeki konseptleri incelenmiştir. Sanat yönetiminin asıl işi olan yönetmek kavramının sanat içinde farklı bağlamlarda ele alınması gerekliliği, küratörün sanat yönetimindeki rolü, kendi içinde sınıflandırılması, kültür endüstrisi içinde ele alınan sanat kurumlarının işleyişi, amaçları ve eleştirel yanları, bunlarla nasıl başa çıktıkları irdelenmiştir. Bunun yanında izleyicinin sanat yönetimi ve küratör için önemi, araç olarak ün ve imtiyaz kavramlarının sanatçı ve küratör açısından değerlendirilmesi, sanat piyasası ve pazarlama konularının sanatçı ve küratör bağlamında denge oluşturmanın gerekliliği, birbirini hangi noktalarda beslediği ve reddettiği, küratörün sergileme ve sunum modellerinde nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiği konuları alt başlıklar halinde ele alınmıştır. Sanat yönetimi ve küratörlük temel anlamda sanatçı ve izleyici arasındaki arabulucu olarak tanımlansa da modern dönemde artık bunun çok daha fazlasıdır. Sanatın özellikle kültür endüstrisi içindeki itici gücü keşfedildikten sonra sanat yönetimi ve küratör kavramları boyut değiştirmiş, çok daha uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir disiplin haline gelmiştir. Ancak bu araştırma daha çok yönetim, kültür, sanatçının imajı, pazarlama ve sergileme olarak sanat yönetiminde ön plana çıkan konularla sınırlandırılmıştır. Sanat ve pazarlamanın bir arada kullanılmasının çelişkili görünmesine rağmen iç içe kavramlar olduğu görülmüştür. Bu çalışmada küratörün bir sergiyi ele alırken ortaya koyduğu dinamiği, toplum, kültür, sanatçı ve politikası bağlamında hassas bir dengede durmasının ne kadar önemli olduğu, sergilemede kavram ve tekniğe göre farklı bir atmosfer yaratmanın serginin kalitesini belirlediği sonucuna varılmıştır.

Last modified: 2017-10-11 22:33:20