ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PECULIARITIES OF THE YOUTH EDUCATION AT VOCATIONAL SHOOLS IN THE CONDITIONS OF SOCIAL TRANSFORMATIONS

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Educational sciences» Category "B" (Vol.1, No. 30)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 6-16

Keywords : виховання; молодь; цінності; професійно-технічна освіта; трансформація; учитель; вихованці.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються особливості виховання сучасної молоді професійно-технічних навчальних закладів в умовах суспільних трансформацій. Визначено, що сучасні ціннісні орієнтації молодого покоління — це одна з найактуальніших проблем виховного процесу в системі освіти, зокрема професійно-технічної. Наслідком суспільних трансформацій стає світоглядна індиферентність, пасивність, втрата ідеалів, відчуженість і непорозуміння зі старшим поколінням. З'ясовано, що виховний процес потребує цілеспрямованості та єдності принципів на всіх рівнях освіти, які у професійно-технічному навчальному закладі залежать від особливостей контингенту учнів.

Last modified: 2019-01-09 22:16:05