ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Karşıt Üst Kuarkın Lepton-Hadron Çarpıştırıcılarında Tek Üretimi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 48-54

Keywords : Karşıt üst kuark; hızlılık; diferansiyel tesir kesiti; CompHEP;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, karşıt üst kuarkın Büyük Hadron elektron çarpıştırıcısında (LHeC’ de) tek üretimie+p→v_e+t ̅ süreci vasıtasıyla incelenmiştir. Diferansiyel tesir kesitinin kütleye, hızlılığa, karşıt üst kuarkın enine momentumuna ve e-v_e arasındaki açıya göre değişimi araştırılmıştır. Diferansiyel tesir kesiti CompHEP simülasyon programı kullanılarak elektron demeti enerjileri 60 GeV ve 140 GeV için incelenmiştir. Standart Model çerçevesinde incelenen süreçte protonun deniz kuarklarından b ̅, d ̅, s ̅ kuarkları sürece katılır ve karşıt üst kuarkın tesir kesitine katkıda bulunur. Ayrıca farklı parton dağılım fonksiyonları (cteq6l ve cteq6m) kullanılarak tesir kesiti hesaplanmış ve aradaki fark vurgulanmıştır. Anahtar kelimeler: Karşıt üst kuark, hızlılık, diferansiyel tesir kesiti, CompHEP Single Antitop Quark Production at Lepton Hadron Collider Abstract: In this study, single antitop quark production at Large Hadron electron Collider (LHeC) is investigated via e+p→v_e+t ̅ process. Dependencies of differantial cross section with respect to mass, rapidity, transverse momentum of antitop quark and angle between e-v_e have been investigated. Differantial cross section has been investigated by CompHEP simulation code with e- beam energies at 60 and 140 GeV. In the examined process within the Standart Model, proton sea quarks b ̅,d ̅,s ̅ have contribution to the cross section of antitop. Furthermore, differential cross section has been calculated using different parton distribution function (cteq6l and cteq6m) and difference has been emphasised. Key words: Antitop quark, rapidity, differential cross section, CompHEP

Last modified: 2017-11-16 22:14:42