ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Типи лісів Краснопільського району та їх господарське значення

Journal: Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) (Vol.1, No. 8)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 11-14

Keywords : ліс; типи лісів; Краснопільський район;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті наведені результати аналізу природно-географічних особливостей лісів Краснопільського району Сумської області. З'ясовані типи лісів та прослідкований їх взаємозв'язок з ґрунтовим покривом і рельєфом місцевості. Встановлено господарське значення лісів. Для дослідження типів лісових насаджень був застосований метод картографування для просторового їх відображення на місцевості. При написанні статті на основі аналізу карти ґрунтів адміністративного району та наданого ДП «Краснопільське лісове господарство» переліку лісових масивів за основними деревними породами була складена й проаналізована карта-схема типів лісів Краснопільського району за ґрунтово-рослинними умовами. The article present results of the analysis of natural geographic features of forests Krasnapillya district, Sumy region. Analyzed the types of forests and evident their interconnection with soil and relief of terrain. The found economic value of forests administrative district. To study the types of forests used method of mapping for spatial display them on the terrain. When writing an article based on the analysis of soil map administrative district and provided SE «Krasnopillya forestry» list of forests by major tree species was made and analyzed schematic map the types of forests Krasnopillya district by soil and plant conditions.

Last modified: 2018-01-06 22:15:01