ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ahmet Cevdet Paşa’ya Göre Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Ricali

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 266-297

Keywords : Mustafa Reşit Paşa; Ali Paşa; Fuat Paşa; Rical;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti yaptığı reformlarla Avrupa devletler sistemine dâhil olmayı amaçlamıştır. Batılılaşma yönünde atılan adımlarda zaman zaman aşırıya kaçılmış ve devlet bundan zarar görmüş, halkta da devlet ricaline karşı kızgınlıklar meydana gelmiştir. Bu dönem, devlet adamları arasında çekişmelerin oldukça fazla olduğu; israf, iltimas ve rüşvetin önünün alınamadığı, Avrupa devletlerinin müdahalelerinin önüne geçilemediği bir zaman dilimine denk gelmektedir. Adeta, iktidarda kalmanın herhangi bir devletin desteğine bağlı olduğu bir devir yaşanmıştır. Bu çalışmanın amacı, bütün bu yaşananları dönemin bizzat şahidi olan ünlü vakanüvis Ahmet Cevdet Paşa'nın objektif bakış açısıyla anlatmaktır. Ayrıca, onun verdiği bilgiler ışığında, Tanzimat Dönemi devlet ricalinin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymaktır.

Last modified: 2018-01-02 20:07:09