ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Використання комп’ютерних технологій при викладанні розділу «механіка» в курсі фізики 10 класу ЗОШ

Journal: Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ (Vol.-, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 204-207

Keywords : новi комп’ютернi технологiї (КТ); фiзика;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В данiй статтi наведенi деякi особливостi використання комп'ютерних технологiй на уроках фiзики, зокрема, при викладаннi роздiлу «Механiка». Розглянутi питання пiдвищення ефективностi навчального процесу шляхом використання комп'ютерної технiки

Last modified: 2018-02-21 05:52:09