ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Формування соцiальної компетентностi способом групової дiяльностi на уроках фiзики

Journal: Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ (Vol.-, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 181-187

Keywords : соцiалька компетентнiсть; групова робота.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

На протязi багатьох рокiв педагоги намагалися з'єднати навчання i виховання.Але фiзика вважалась такою наукою,де важливим було отримання знань.Своєю статею ми намагаємося показати, що i на точних науках iснує можливiсть виховувати школярiв,робити їх соцiально компетентними.

Last modified: 2018-02-21 18:12:42