ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ: Hıristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih

Journal: The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 211-213

Keywords : Hıristiyanlık; İslam; Siyasi Tarih;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu eser giriş, 8 Kısım ve Zeyil'den oluşmaktadır. Eserin başına kısaltmalar, Hükümdarlar (Kronolojik) Listesi ve Önsöz, sonuna Kaynakça, İndex ve Resimler bölümleri de eklenmiştir.

Last modified: 2018-02-27 17:20:17