ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ / DETERMINE OF THE PERCEPTIONS ABOUT MEDIA CONCEPT OF HIGH SCHOOL

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.7, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 89-102

Keywords : Medya; Medya okuryazarlığı; Medya algısı; Medya ve eğitim / Media; media literacy; media perception; media ve education;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Medya bireyler olduğu kadar, bireylerin içinde yaşadığı toplumu şekillendirmede de etkili önemli bir araçtır. Bu bağlamda öğrencilerin medyayı nasıl algıladıkları, iyi ve kötü yönlerini nasıl ifade ettiklerini belirlemek amacıyla araştırma desenlenmiştir. Nitel yöntemle gerçekleştirilen bu araştırma, Sakarya İli Merkezinde yer alaniki lisede öğrenim gören ve gönüllü olarak araştırmaya katılan toplam 92 lise öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada iki farklı yöntemle veri toplanmıştır. Öncelikli olarak metafor yolu ile öğrencilerden medya kavramını tanımlamaları, sonrasında açık uçlu soru şeklinde de medyanın sağladığı yararlar ile olumsuz yönlerini yazmaları istenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda öğrencilerin medyaya yönelik metaforları bilgi verme/rehberlik, hayata renk katma/fayda sağlama şeklinde olumlu ve yalan/çarpıtma/çıkarcılık ve zaman kaybı/gereksizlik şeklinde olumsuz yönde dört temada tanımladıkları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin medyayı gündemi duyurma, öğrenme, bilgi edinme, araştırma yapma, doğru haber verme, sosyalleşme, iletişim yönleriyle yararlı buldukları, buna karşın yalan/aldatıcı bilgi verme, özel hayata karışma, taraflı olma, kötüye yönlendirme, sağlık ve iletişim sorunları ile de olumsuz yönde eleştirdikleri bulunmuştur. Araştırma kapsamında temel öğretim döneminde (8.sınıf) yer alan seçmeli medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olarak okutulması önerisinde bulunulmuştur.

Last modified: 2018-03-18 01:00:07