ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.6, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 53-62

Keywords : Farklılıklar; Farklılıklara Saygı; Kırgızca; Uyarlama.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı Öksüz ve Güven (2012) tarafından geliştirilen Farklılıklara Saygı Ölçeği' ni Kırgız kültürüne uyarlamaktır. Bu amaçla 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim gören 371 (205 Kadın, 166 Erkek) Kırgız öğrenci ile açımlayıcı faktör analizi, aynı üniversitede öğrenim gören 244 öğrenci ile de doğrulayıcı faktör analizi çalışması yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Öksüz ve Güven (2012) tarafından geliştirilmiş olan Farklılıklara Saygı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 VE AMOS 24.0 paket istatistik yazılımları kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Farklılıklara Saygı Ölçeği Kırgızca formu' nun 20 maddeden oluşan 4 faktörlü bir yapı gösterdiğini, bu modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısının .717 olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları Farklılıklara Saygı Ölçeği Kırgız Formu' nun Kırgız kültüründe bireylerin farklılıklara saygı düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Last modified: 2018-03-26 17:21:16