ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sivas Erzincan Kalkınma Projesi (SEKP) Verilerinin Veri Madenciliği ile Sınıflandırılması ve Kümelenmesi

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 129-144

Keywords : Veri Madenciliği; Sınıflandırma Analizi; Kümeleme Aalizi; SEKP; Bayesian classifier;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, sınıflandırma ve kümeleme yöntemiyle Sivas Erzincan Kalkınma Projesine (SEKP) ait veriler kullanılarak veri madenciliği yapılmıştır. SEKP verileri ile hem bu verileri en başarılı sınıflandıran algoritma, hem de bu algoritmasının ürettiği sınıflar tespit edilmiştir. Ayrıca bu veriler ile EM algoritmasıyla kümeleme analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda BayesNet algoritmasının sınıflandırma oranı en yüksek algoritma olduğu, yedi sınıf ürettiği ortaya çıkmıştır. EM Algoritmasıyla yapılan analizde de verilerin üç ayrı kümede kümelendiği saptanmıştır.

Last modified: 2018-03-28 01:17:47