ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

URİYELİ MÜLTECİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Journal: Sağlık Yönetimi Dergisi (Healthcare Management Journal) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-12

Keywords : Suriyeli mülteciler; Sağlık hizmetleri; Erişim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

17 Aralık 2010 yılında bir gencin kendini yakması sonucu ilk defa Tunus'ta başlayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreç Mısır, Libya ve Suriye'de devam etmiştir. Özellikle Suriye'deki Arap Baharından ülkemiz çok etkilenmiştir. 2012 yılında yaklaşık 14 bin Suriyeli koruma altına alınırken bu sayı 2017 yılında 3 milyona yaklaşmıştır. Artan Suriyeli sayısı ile beraber ekonomik, kültürel, eğitim ve sağlık açısından çeşitli problemler kendini göstermeye başlamıştır. Suriyeli vatandaşlarla Türk vatandaşların sağlık hizmeti alımında karşılıklı problemler yaşadıkları düşünülmektedir. Önerilen bu araştırma projesinde ülkemizde yaşayan Suriyeli Mültecilerin sağlık hizmeti alırken yaşayabileceği olası problemler ve sağlık hizmetlerine erişimin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Kocaeli Darıca ilçesinde ikamet etmekte olan Suriyeli Mülteciler üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Anket soruları Kördeve'nin (2017) yapmış olduğu araştırmasından uyarlanmıştır. Araştırmaya toplam 100 kişi katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programına girilerek çalıştırılmıştır. Analizler, %1 ve % 5 anlamlılık düzeyi (p) ve %99 ve %95 güven aralığı düzeyine göre açıklanmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında çok sayıda ilişki bulunmuştur.

Last modified: 2018-05-17 17:41:04