ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yıldızlararası Ortamdaki On Farklı HII Bölgesinden Seçilen Hα Tayf Sonuçları

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 1-11

Keywords : Yıldızlararası Ortam; HII Bölgeleri; Gezegenimsi Bulutsular; Fabry-Perot Tayfölçerleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, DEFPOS tayfölçeri kullanılarak galaksimizdeki on farklı iyonize olmuş hidrojen kaynağından (Sh2-108, Sh2-119, Sh2-136, Sh2-206, Sh2-228, IC5146, IC444, NGC6572, NGC6960 ve NGC7380) elde edilen Ha tayf sonuçlarını vermekteyiz. Ha tayfları yıldızlararası ortamdaki iyonize gazın bazı fiziksel durumları (parlaklıkları, LSR’a göre hızları ve çizgi genişlikleri gibi) hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır.   Bu tayflardan, yapıların LSR’a göre hızları ve parlaklıkları sırasıyla, Sh2-108 için 28.16 km/s ve 160.48 R, Sh2-119 için 14.40 km/s ve 214.22 R, Sh2-136 için -20.08 km/s ve 458.63 R, Sh2-206 için -2.82 km/s ve 173.29 R, Sh2-228 için 20.21 km/s ve 163.64 R, IC5146 için -7.87 km/s ve 103.56 R, IC444 için -11.50 km/s ve 318.47, NGC6572 için -13.94 km/s ve 114.51 R, NGC6960 için -5.68 km/s ve 70.40 R NGC7380 için -47.48 km/s ve 524.271 R olarak bulunmuştur. DEFPOS tayfölçerinin yayılı iyonize gazın çalışılması için güçlü bir alet olduğuna ve bu yeni sonuçların literatüre katkı sağlayabileceğine inanmaktayız.

Last modified: 2018-05-31 23:33:07