ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Реформа з детінізації української економіки як комплекс різнопланових заходів

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 36)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 9-13

Keywords : Тіньова економіка (офіційна; неофіційна; кримінальна); рівень тінізації економіки; реформа з детінізації економіки; спеціальні заходи.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті обґрунтувано необхідність визнання і проведення реформи з детінізації економіки як пріоритетної. Визначено види тіньової економіки (офіційна, неофіційна, кримінальна) та основні причини її поширення. Окрес-лено рівень тінізації української економіки та намічено комплекс заходів щодо її детінізації. До нього додано як спеціальні заходи (з детінізації в основному кримінальної економіки), так і суміжні (інших реформ – управління державною власністю, антикорупційної, регуляторної, грошово-кредитної, податкової, митної служби, трудових відносин) – із детінізації здебільшого офіційної та неофіційної тіньової економіки. Зроблено висновок, що реалі-зація цих заходів сприятиме оздоровленню української економіки та підвищенню рівня економічної безпеки країни.

Last modified: 2018-07-12 01:18:59