ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Вплив стереотипів на сприймання облікової інформації реципієнтом

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 36)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 90-94

Keywords : стереотип; облікова інформація; сприймання інформації; бухгалтер.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено стереотипи як соціальний феномен і фактор впливу на сприймання облікової інформації реципієнтами. Обґрунтовано амбівалентність, як основну ознаку стереотипів, притаманних окремим особам і соціально-професійним групам. Запропоновано номенклатуру типологічних характеристик стереотипів щодо облікової інформації. Встановлено компонентний взаємозв'язок у структурі індивідуального стереотипу, сформованого щодо облікової інформації. Доведено існування взаємозв'язку між рівнем стереотипності щодо облікової інформації та коефіцієнтом її сприймання реципієнтом. Розроблено комплекс основних заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу стереотипів на сприйняття облікової інформації.

Last modified: 2018-07-12 01:53:28