ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

До питання теоретико-методологічного забезпечення розбудови державно-приватного партнерства

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 8-11

Keywords : сутність; природа; партнерство; державно-приватнепартнерство; зв’язок; взаємодія.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Устаттірозглянутопоняття «державно-приватнепартнерство» йокресленотеоретико-методологічніпе-редумовирозкриттяйогосутності. Проаналізованоспіввідношенняданогопоняттязрядоміншихпонять. Зро-бленовисновокпронеобхідністьрозглядусутностіпоняттядержавно-приватнепартнерство, виходячиізйогоприроди, черезкатегорію «взаємодія», щостворитьумовинайповнішоїреалізаціїйогоможливостей.

Last modified: 2018-07-13 19:30:37