ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Детермінанти розвитку конкурентного потенціалу компанії зі страхування життя

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 40-44

Keywords : страхова компанія; конкурентний потенціал; ресурси; страхування життя; конкурентні переваги; детермінанти.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Компанії зі страхування життя в Україні мають значний потенціал розвитку, який обмежується чинниками соціально-економічного та політичного характеру – нестабільністю, низьким рівнем соціальних стандартів, браком у потенційних клієнтів коштів на страхування життя. Конкурентний потенціал страхової компанії визначають як сукупність можливостей її розвитку завдяки формуванню та реалізації конкурентних переваг компанії, а також її продуктів. Особливості страхування життя (накопичення коштів за договором, специфіка формування та розміщення математичних резервів, можливість здійснення прямого інвестування резервів тощо) визначають порядок формування та використання ресурсів, які розглядають як детермінанти розвитку конкурентного потенціалу страхової компанії.

Last modified: 2018-07-13 20:37:41