ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування життя в Україні

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 50-53

Keywords : страхування життя; компанії зі страхування життя; пенсійне забезпечення; пенсійна реформа; пенсійне страхування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено причинно-наслідковий зв'язок розвитку страхування життя та пенсійної реформи. Визначено місце та роль компаній зі страхування життя у системі недержавного пенсійного забезпечення. Встановлено їх приналежність до суб'єктів другого рівня системи накопичувального пенсійного забезпечення. Проаналізовано зміни податкового законодавства України, які посилили привабливість компаній зі страхування життя в реалізації пенсійної реформи. Досліджено динаміку кількості компаній зі страхування життя в Україні та результати їх діяльності в період започаткування та впровадження пенсійної реформи.

Last modified: 2018-07-13 23:11:37