ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Концепція обліково-аналітичного забезпечення фінансового інжинірингу в управлінні сучасним підприємством

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 84-90

Keywords : операційна діяльність; фінансова діяльність; фінансовий інжиніринг; обліково-аналітичне забезпечення; управлінський облік;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Фінансовий інжиніринг, що виник і зарекомендував себе у світі з 80-х років ХХ століття, як один із економічних механізмів управління сучасним підприємством, є новим для України. Тому метою і завданням статті, враховуючи особливості формування ринкових відносин у нашій країні, є обґрунтування методичних засад обліково-аналітичного забезпечення цього нового механізму. Визначальним для цього є: в операційній діяльності – контроль бізнес-процесів, за «центрами відповідальності» а не статей затрат, які тільки їх узагальнюють; у фінансовій діяльності – не тільки фінансовий стан на звітну дату, ай бізнес-процеси формування певних «фінансових ситуацій» – ризиків, резервів, ліквідності, платоспроможності та інших. Указані методичні засади базуються на інтегрованих об'єктах управління, що формуються за допомогою механізмів і інструментів фінансового інжинірингу, невід'ємною складовою якого є механізми й інструменти бухгалтерського інжинірингу.

Last modified: 2018-07-13 23:47:09