ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Розвиток методології бухгалтерського обліку природної ренти в контексті реалізації положень концепції стійкого розвитку

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 96-99

Keywords : бухгалтерськийоблік; рента; природнарента; природніресурси; сталийрозвиток; методологіябухгалтерськогообліку.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Насучасномуетапісоціально-економічногорозвиткусуспільстваважливоюпроблемоюнаукитапрактикиєформуванняуправлінняобмеженимиприроднимиресурсамитарентою, сформованоюними. Особливоїувагипо-требуютьпитаннявизначеннясумитакоїренти, їїрозподілутавикористання, зокреманазаходизохоронитавідновленняекологічногостануприроднихресурсів. Томуметоюдослідженняєрозвитокметодологіїбухгалтерсь-когооблікуприродноїрентивконтекстівирішенняпроблемреалізаціїположеньконцепціїстійкогорозвитку. Зарезультатамидослідженняокресленонапрямирозвиткузастосуванняелементівметодубухгалтерськогооблікуузвʼязкузнеобхідністьвідображенняприродноїренти. Такевідображеннязабезпечитьпокращенняінфор-мованості, насамперед, власниківпрореальноотриманідоходи, їхструктурутаякістьфінансовихпотоків, атакожсприятимезбільшеннювитратнапокращенняприроднихресурсів.

Last modified: 2018-07-16 18:51:31