ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Концепти сучасних уявлень про економічну природу фінансового посередництва

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 30)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 103-108

Keywords : фінансове посередництво; фінансові посередники; фінансові інститути; послуги у сфері фінан-сового посередництва;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Висвітлено основні причини, що спонукали виникнення на фінансовому ринку різноманітних видів посередницької діяльності та подано стимулюючі фактори розвитку українського інституту фінансового посередництва в кін. ХХ – поч. ХХІ століття. Обґрунтовано неправомірність підміни понять «фінансовий посередник» та «фінансове посередництво», здійснено оцінку існуючих теоретичних підходів до визначення сутності поняття «фінансове посередництво» і сформульовано концептуальні засади трактування його змісту. На основі з'ясування основних домінант теорії фінансового посередництва доведено, що цей феномен необхідно розглядати комплексно з огляду на професійну діяльність фінансових інститутів, які спеціалізуються на наданні фінансових послуг, спрямованих на задоволення фінансових потреб економічних агентів шляхом організації руху вартості та трансформації збережень в інвестиції, та інших інститутів фінансового ринку, які сприяють забезпеченню ефективності і безпеці такої трансформації

Last modified: 2018-07-18 01:47:29