ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TUNCER GÜLENSOY’UN ALTAYİSTİK VE MOĞOL HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

Journal: ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD) International Journal Of Turkic Dialects Research Международный Журнал Исследований Тюркских Наречий (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 69-81

Keywords : Türkçe; Altayistik; Mongolistik; Halkbilimi; Kültür;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Tuncer Gülensoy'un, Altayistik ve Moğol Halkbilimi çalışmaları anlatılmıştır. Gülensoy, Türkçe, Moğolca, Mançu Tunguzca, Korece ve Japoncanın akraba diller olduğuna inanan ve bu alanda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. Gülensoy, Altay dilleri arasındaki akrabalığın daha iyi anlaşılması için Moğolca üzerinde müstakil çalışmaların yapılması gerektiğini bütün çalışmalarında anlatmıştır. Gülensoy, Altay dillerinin ortak özellikleri üzerine yaptığı çalışmaların yanında Mongolistik üzerine de birçok çalışma yapmıştır. Gülensoy, Türkiye'de Moğolca üzerine doktora yapan ilk bilim insanıdır. Moğolların ikinci önemli eseri olan “Altan Topçi”yi Türkçeye çevirmiştir. Gülensoy, Moğolca ile ilgili birçok çalışmanın yanında Moğol Halk Bilimi ile ilgili olarak da birçok çalışma yapmıştır. Gülensoy, yaptığı bu çalışmalarda, Türklerde ve Moğollarda ortak olan kültür, örf ve anane, mitoloji, efsane, askerlik sanatı, inanç ve kişi adları bakımından benzerlikleri ortaya koymuştur. Çalışmamızda Gülensoy'un Altayistik ile ilgili 6, Moğol Halkbilimi ile ilgili 8, toplam 14 makalesine yer verdik.

Last modified: 2018-10-10 18:43:08