ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HIRSIZLAR VE HIRSIZLIK OLAYLARI KARŞISINDA NASREDDİN HOCA

Journal: ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD) International Journal Of Turkic Dialects Research Международный Журнал Исследований Тюркских Наречий (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 138-148

Keywords : Nasreddin Hoca; Fıkra; Hırsız; Toplum; Yoksulluk.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hırsızlık, sevilen bir durum olmasa da sosyal hayatta her zaman karşılaşılan bir olaydır.Bu konu, olumsuz özellikleriyle halk edebiyatına da girmiş ve masallardan efsanelere,fıkralardan mânilere, atasözlerine kadar birçok türde ele alınmıştır. Özellikle fıkralarda “hırsızlık” konusunun sıkça işlendiği görülmektedir. Nitekim Nasreddin Hoca'ya bağlı olarak anlatılan fıkraların bir kısmı da aynı konu üzerinedir. Halkın sözcüsü konumunda olan Nasreddin Hoca, toplumu rahatsız eden her olayı, şahsı ya da kurumu hiç çekinmeden tenkit etmiştir. Onun acımasız tenkitlerine; kadılar, din adamları, satıcılar, yöneticiler, ağalar, beyler vs. gibi hemen herkes maruz kalırken hırsızlar da nasiplerine düşen payı almışlardır. O, birçok insanın ortak derdi olan yokluğu, kara mizah çerçevesinde vurgulamıştır. Çalışmada, geçmişten günümüze “hırsız ve hırsızlık” konusu çeşitli yönleriyle değerlendirilerek fıkralarından hareketle Nasreddin Hoca'nın hırsızlara karşı takındığı tavır altı başlık hâlinde verilmiştir. Bunlar: 1. Hırsızlık olaylarından hareketle toplumun ekonomik sıkıntısını dile getirir, 2. Nasreddin hoca, hırsızları imalı ve acımasız bir şekilde tenkit eder, 3. Bazı hırsızlar, yaptıkları işin suç olduğunu, pişkinlikleriyle kapatmaya çalışırlar, 4. Hırsızlık yapanlar er ya da geç cezalarını çekeceklerdir, 5. Suçluluk psikolojisi ile hırsızlar kendilerini ele verirler, 6. Hırsızlara karşı alınması gereken tedbirler dolaylı bir şekilde hatırlatılır.

Last modified: 2018-10-10 18:52:48