ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TURİZM VE İNOVASYON İLİŞKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI

Journal: Journal of Tourism Intelligence and Smartness (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 34-74

Keywords : Turizm; İnovasyon; Literatür taraması; Meta analizi; Bireysel yenilikçilik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Turizm-inovasyon ilişkisini irdeleyen bu literatür araştırmasında ulusal düzeydeki yayınların özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Konu ile ilgili 2006-2018 yılları arasında yayınlanmış toplam 143 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmaya ulusal düzeydeki dergilerde yayınlanan makaleler ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yer alan turizm ve inovasyon ile ilgili erişime açık tezler dâhil edilmiştir. İncelenen çalışmalar bireysel düzeyde, işletme düzeyinde, ülke düzeyinde ve inovasyon türleri düzeyinde sınıflandırılmıştır. Genel olarak elde edilen sonuçlar turizm-inovasyon çalışmalarının işletme performansına olan etkisi, işletme yöneticilerinin yenilik algısı, KOBİ'lerde inovasyon, işletmelerde inovasyonun önemi, inovasyon sürdürülebilirlik ilişkisi, bireysel yenilikçilik, işletme yöneticilerinin inovasyon anlayışı/algısı, turizmde teknoloji inovasyonu, kentlerde inovasyon, inovasyon harcamaları ile turizm geliri ilişkisi, hizmet inovasyonu ile turizmde inovasyon ve girişimcilik üzerine yoğunlaştığını göstermektedir.

Last modified: 2019-01-01 00:23:41