ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВРАХУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНИХ ВИМОГ У ФОРМУВАННІ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Journal: ΛΌГOΣ. THE ART OF SCIENTIFIC MIND (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 13-16

Keywords : ергономіка; офісний простір; інтер’єр; функціонально-планувальна структура; новаторство в архітектурі;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мета роботи - виявити особливості організації офісного простору з врахуванням ряду естетичних, технологічних та ергономічних аспектів. Дослідження пов'язане з пошуком дизайнерських підходів до проектування офісного простору. Методологія здійснення дослідження передбачає провадження графоаналітичного дослідження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з проектування та будівництва офісів відомих туристичних агенцій. Методи дослідження передбачають синтез теоретичних та практичних положень про архітектуру та дизайн офісних приміщень Зміст дослідження полягає в застосуванні ергономіки та нормативних вимог до проектування офісного простору. Зазначений методологічний підхід дозволяє виявити певні об'ємно-просторові моделі стосовно проектування та ергономіки офісного простору. Основними вимогами до ергономіки офісного простору є: функціональність, комфортність, зручність, безпека, трансформативність, інформативність, простору. Основою функціонально-планувальної організації структури приміщень є врахування ергономічних вимог до їх проектування та вимог психо-емоціонального сприйняття найбільш вдалих видових точок приміщення. Новизна роботи полягає в розробці автором відповідних типологічних моделей приміщень туристичних офісів, які в подальшому сприятимуть оновленню класифікації цього типу будівель (за величиною, призначенням, планувальною сіткою) Системний підхід дозволяє виявити в результаті не лише основні формотворчі чинники, але і намітити головні напрями перспективного розвитку приміщень даного типу будівель, організувати офісний простір так, щоб він став зручним для кожного співробітника, адже ергономіка робочих місць дозволяє істотно збільшити продуктивність праці і задоволення співробітників від роботи.

Last modified: 2019-03-12 23:18:44