ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АВТОРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ВИРОБИ ЗІ ШКІРИ» (позашкільна освіта художньо-естетичного напряму)

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.2, No. 69)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 69-77

Keywords : техніка; ескіз; креслення; дизайнер; здібності; інтелектуальні навички.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Автор ділиться науково-методичним доробком – освітньою програмою «Вироби зі шкіри» для позакласної діяльності з учнями та для художніх колективів декоративно-ужиткового напряму. За цією програмою вихованці поступово опановують різні техніки, прийоми виготовлення виробів. Вони отримують знання про взаємозв'язок матеріалу, форми й декорування виробів, їхню залежність від призначення, вивчають поняття про симетрію, асиметрію, кольорову гармонію тощо. Під час виготовлення виробів зі шкіри гуртківці мають можливість само- стійно розв'язувати конструктивні та технологічні завдання. На заняттях учні закріплюють набуті навички та вміння, опановують нові, працюють з ескізами, кресленнями тощо.

Last modified: 2019-03-12 23:34:29