ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗДІЙСНЕННЯ САМОЕКПЕРТИЗИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ ПОГЛИБЛЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ

Journal: Освіта та розвиток обдарованої особистості / Educanional and Development of Gifted Personality (Vol.2, No. 69)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 93-102

Keywords : експертиза; самоекспертиза; освітня діяльність у закладах загальної середньої освіти;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті здійснено аналіз експертизи освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти з метою виявлення недоліків освітнього процесу. Подано експертні методики, які дають підстави підвищувати якість управлінської ланки освітнього закладу та професійну діяльність педагогічного колективу і вказують на їхню значущість. В умовах реформу- вання українського суспільства, де докорінно змінюються політичні та соціально-економічні відносини, назріла необхід- ність удосконалити освіту і середню зокрема.

Last modified: 2019-03-12 23:38:34