ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

КОНСОЛІДУЮЧА ДИПЛОМАТІЯ В ЕКОЛОГІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН

Journal: Scientia fructuosa (Vol.110, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 5-16

Keywords : консолідуюча дипломатія; конкуренція; інтернаціоналізація; міжнародна екологічна політика; екологічна безпека; глобалізація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Глобалізаційні імперативи в соціально-економічних трансформаціях країн світу актуалізують нову вимірність прогресу суспільства. Масштабність природо-перетворювальної діяльності людства свідчить про те, що балансування між конкуренцією та співпрацею, індивідуалізмом і солідарністю, конфронтацією і консолідацією спрямоване на підтримання динаміки еволюційних зрушень. Потенціал проекції конкуренції на життєдіяльність людства має позитивні та негативні наслідки. Визначення екологічних аспектів у сфері конкуренції пов'язується з удосконаленням взаємодії ринкових суб'єктів, узгодженням економічних та екологічних інтересів їх діяльності, мотивуванням до ринкової співпраці та консолідації на засадах "компромісної дипломатії". Інтегруюча роль її є очевидною у багатьох сферах прояву конкуренції: економічній, енергетичній, ресурсній, соціальній, екологічній, інформаційній та ін.

Last modified: 2019-05-23 19:22:39