ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.110, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 81-91

Keywords : інституційна модернізація; малий бізнес; державна фінансова підтримка; інституційна координація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Структурні перетворення національної економіки, посилення глобалізаційних процесів обумовлюють необхідність відповідних трансформацій підприємницького сектора, важливою складовою якого є малий бізнес. Динамічний розвиток малого підприємництва є чинником формування конкурентного середовища, прискорення науково-технічного прогресу, зростання рівня зайнятості, формування середнього класу. Як свідчить досвід розвинених країн, досягнення цієї мети в умовах економічної нестабільності та рецесії можливе лише завдяки здійсненню зваженої державної фінансової підтримки малого бізнесу. Підґрунтям цього є модернізація її інституційної складової відповідно до вимог як міжнародної спільноти в цілому, так і Європейського Союзу зокрема.

Last modified: 2019-05-23 20:39:48