ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.110, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 116-123

Keywords : освіта; якість освіти; ринок освітніх послуг; конкурентоспроможність ВНЗ; рівень конкурентоспроможності; інноваційний процес;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Підвищення вимог суспільства до якості освіти, зміна організаційних та економічних умов діяльності ВНЗ, входження в європейський простір вищої освіти і пов'язане з цим оновлення технологій і стандартів навчання сприяє загостренню конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг і, як наслідок, спонукає ВНЗ до пошуку шляхів підвищення власної конкурентоспроможності.

Last modified: 2019-05-23 20:44:45